Dokaz izdavaštvo
European Family Ties and Identity: Scars and Hopes
Kroz projekat „Evropske porodične veze i identitet: ožiljci i nade”, Dokaz izdavaštvo namerava da tokom 2023. i 2024. godine prevede, objavi, distribuira i promoviše sedam savremenih romana, napisanih na sedam različitih jezika, koji se kroz književnu prizmu porodičnih veza i odnosa bave temama od značaja za moderno evropsko društvo. Svi romani su nagrađivani ili visoko vrednovani zbog svog književnog kvaliteta i relevantnosti, a napisali su ih autori koji su za svoj rad priznati i nagrađivani na nacionalnom ili evropskom nivou. Naš cilj je da promovišemo jezike i književnost zemalja koje su nedovoljno zastupljene na tržištu Srbije, ali pre svega da se bavimo pitanjima koja su od univerzalnog značaja u evropskom društvu i imaju široki spektar: migracije, potraga za identitetom, osećaj društvenog otuđenja, rasna diskriminacija, problemi LGBT zajednice, društvene predrasude, istorijska previranja, transgeneracijska trauma, porodično nasilje, mentalno zdravlje. Budući da likovi u svakom od odabranih romana pripadaju bar dvema generacijama iste porodice, svakoj od tema pristupa se iz više perspektiva, što omogućava bolji uvid u društveni, istorijski i politički kontekst koji autori prikazuju. Srbija se kao zemlja suočava sa istim temama kojima se bave naši izabrani romani i verujemo da će ovaj književni projekat uticati kako na bolje sagledavanje ovih tema, tako i na unapređenje socijalnog dijaloga u našem društvu.
Pored tradicionalnih vidova promocije, romane nameravamo da promovišemo i kroz književni podkast koji će biti posebno osmišljen za ovaj projekat i čiji će domaćin biti jedan od najpoznatijih književnih blogera i influensera u zemlji. Izradom posebno dizajnirane veb-stranice za svaki od romana na našem sajtu, dodatno ćemo naglasiti modernu vizuelnu prezentaciju ovih književnih dela.

književni projekat
Posetite mini-sajt
Posetite mini-sajt
Posetite mini-sajt
Posetite mini-sajt
U prvoj epizodi podkasta ''Scars and Hopes'' pričamo o romanu ''Leto kad je mama imala zelene oči'', moldavske autorke Tatjane Cibuleak.

Autor i voditelj: Marko Kovačević @bukmarkic
Gošća: Jovana Kovač, psihološkinja
U drugoj epizodi podkasta ''Scars and Hopes'' pričamo o romanu ''Non-Ui'', makedonske autorke Lidije Dimkovske.

Autor i voditelj: Marko Kovačević @bukmarkic
Gošća: Angelina Popović, sociološkinja i urednica profila @svilenebube
U trećoj epizodi podkasta ''Scars and Hopes'' pričamo o romanu ''Kuća s vitražem'', autorke Žane Slonjovske.

Autor i voditelj: Marko Kovačević @bukmarkic
Gošća: Mina Gligorić, operska pevačica